Güzel Sanatlara Hazırlık Programı Ders – 1

Eğitim İçeriği:

1. Temel Sanat:

Temel Sanat eğitimi, öğrencinin malzemeyi tanıması, ‘çizgi’ elemanını doğru kullanması, perspektif (derinlik) algısını arttırması, ışık-gölge, doku, geometrik alt yapı ve kompozisyon gibi önemli resimsel öğeleri kavramasını amaçlar.

2. Desen Teknikleri:

Yukarıda anlatılan, resmin alt yapısını oluşturan kavramları bir resim içinde, bir düzen ve uyum oluşturacak şekilde kullanmayı sağlayan tekniklerdir.

3. İmgesel Resim:

Öğrenilen bütün resim teknikleriyle, verilen konular dahilinde, öğrencinin hayalinde oluşan görselleri en doğru ve yaratıcı şekilde resmedebilmesini amaçlar.

Eğitim İçerik