Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Kayıt Durumum
Kayıtlı Değilsiniz
Tüm Eğitimlerin Fiyatı
499
Hadi Başlayalım

Eğitim Tarihi: 2020

Saat/Kredi: 3 saat

Eğitim Yeri: Online (Canlı ve Sınıf Dersleri için lütfen bizimle iletişime geçin.)

Eğitimin Amacı:

Katılımcılar hem özel hayatımız hem de iş hayatımız ile ilgili kişisel verilerin kullanımı konusunda ve kişisel verilerin elde edilmesi ve her türlü işlenmesi konularında devrimsel nitelikte düşünce ve davranışlarımızı değiştirmemiz hakkında ne yapılması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi konularında detaylı bilgiler alacaklardır. 6698 sayılı bu Kanun kanuna aykırılık içeren uygulamalar için her ihlal başına 15.000-1.000.000 TL arasında maddi cezalar vermekte, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 1-4 yıl arasında kişiler yapılan ağır kusur, suiistimal ve dolandırıcılık gibi konular karşısında yargılanma ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu eğitim sonunda katılımcılar haklarının ne olduğunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgileneceklerdir.

Eğitim İçeriği:

KVKK’nın esası nedir?
Niçin bu uygulama yasalaşmıştır?
Kişisel Veri nedir?
Özel Nitelikli Kişisel veri nedir?
Bireyin rızası niçin önemli?
Şemsiye rıza geçerli mi?
Kanunun özellikle vurgu yaptığı konular nelerdir?
Teknik ve idari tedbirler neleri kapsamaktadır?
Kişi ve şirketler hangi konulara dikkat etmelidir?
Kanundan muaf olan kişi ve kuruluş var mı?
Şirketlerde kanuna uyumlu hale gelmek için neler yapılması gerekiyor? Günlük hayatımızda bu Kanunla getirilen haklarımız nedir?
Kanunun maddi ve cezai yaptırımları nelerdir?
Niçin bu Kanun yaptırımları açısından ağır ve dikkat edilmesi gereken bir Kanun?
Veri Sorumlusu ve ver işleyen kavramları nedir?
Veri İşlemek neyi ifade etmektedir?
Kişisel Verileri sonsuza kadar saklayabilir miyiz?
Verileri Silme, Yok etme ve Anonimleştirme nedir?
Aydınlatma yükümlülüğü, Kişisel verileri işleme Politikası nedir?

Eğitim Hedef Kitlesi: Şirket üst yöneticileri, şirket çalışanları, yönetici ve yönetici adayları, Türkiye’de yaşayan herkes