Online İnsan Kaynakları Eğitimi

 200,00

Kategoriler:

1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve DEĞİŞİM
 Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş
 İnsan Kaynakları Uygulamalarının Kapsamı
 İnsan Kaynaklarının Karşısındaki Fırsat ve Tehditler
 Farklılık (Diversity) Yönetiminin İnsan Kaynakları Uygulamaları
 Çağdaş İnsan Kaynakları yöneticisinin sahip olması gereken yetkinlikler
 İnsan Kaynaklarında araştırma-geliştirme çalışmaları

2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
 Şirket stratejileri ile insan kaynakları ihtiyaç analizlerinin yapılması
 Tanımlanan ihtiyaçların gruplanması
 Organizasyon şemaları ne için? Nasıl Hazırlanmalı?
 İş tanımı, İş analizi nedir? Nasıl ve niçin kullanılır?
 Yetkinlikler! İhtiyaç mı? Moda mı? İnsan kaynaklarının en etkili yeni aracı…
 Gerçekte yetkinlik ile ilgili neler oluyor?

3.PERSONEL SEÇİMİ SÜREÇLERİ ve İŞE YERLEŞTİRME
 Personel seçimi süreci ve güncel araçlar
 Bugün kullanılan önemli seçim süreçleri
 Yetkinlik bazlı seçim süreci nasıl çalışır?
 İş başı yaptırma süreci nasıl olmalı?
 İşten ayrılanlar bize en iyi geri bildirimi verenlerdir. Nasıl mı?

4. PERSONEL EĞİTİMİ ve GELİŞTİRİLMESİ
 Personel Eğitiminin Önemi
 Öğrenme Sürecinin Temel İlkeleri
 Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 Eğitim Teknikleri ve Özellikleri
 Eğitimin Değerlendirilmesi
 Alternatif Eğitim Yöntemleri

5. PERFORMANS YÖNETİMİ
 Performans Ölçümü için Gerekli Ön Koşullar
 Performans Kriterleri Tespiti
 Performans Ölçüm Teknikleri ve Yöntemleri

6. KURUMSAL KARİYER YÖNETİMİ
 Gelişen organizasyonların İnsan Kaynakları ihtiyaçları nasıl gelişir?
 Değişen kurumsal kariyer planları
 Kişisel kariyerimiz, Kurumsal kariyer planlarına karşı….
 Kurumsal kariyer çalışmalarında karşılaşılan genel engeller ve bununla başa çıkma yolları
 Kurumsal ve kişisel kariyer planlama çalışması uygulaması

7. ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ
 Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
 Ücret ve iş değerleme ilişkisi
 Şirket içi ücret yapısının kurulması
 Bizim dışımızda oluşan iş pazarı ve ücretler
 Ücret stratejilerinin oluşturulması
 Ödül sistemleri ve motivasyon
 Performans sistemleri ve ücret sistemleri evliliği. Sonuç mu?..

8. MOTİVASYON Motivasyon ile İlgili Kavramsal Çerçeve
 Motivasyon Kuramları ve Çalışma Ortamına Uyarlanması
 Çalışma Ortamında Motivasyon Yükseltici Yöntemler ve Uygulamalar
 İnsan Kaynakları Bölümünün Bu Çalışmalar İçindeki Yeri ve Sorumlulukları

9. İNSAN KAYNAKLARININ YASAL BOYUTU
 İş Hukukuna Genel Bakış
 İş Hukuku Kavramları ve İş Kanunu
 Hizmet Sözleşmesi
 İş Kanunu Düzenlemeleri
 İşçi ve İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları
 İş Hukukunda Fesih ve Sorumluluklar
 İş Hukuku Problemleri

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Online İnsan Kaynakları Eğitimi” için yorum yapan ilk kişi siz olun