Proje Yönetimi

 80,00

Kategoriler:

Programın İçeriği:
• Proje nedir? Projenin özellikleri nelerdir?
• Proje yönetimi neden önemlidir?
• SMART yaklaşımı ve Proje seçim kriterleri ve metodolojileri
• RACI matris uygulaması ve örnekler
• Doğru proje seçimi için yaklaşımlar ve yöntemler
• Müşteri beklentisini iyi anlamak
• Proje bileşenleri ve proje yönetimine genel bakış
• Kapsam, zaman, maliyet, risk, kalite, iletişim, kaynak, tedarik, entegrasyon yönetimi
• Proje yaşam döngüsü
• Proje yönetimi temel kavramları nelerdir?
• Proje, Program ve Portföy Yönetimi
• Proje fazı kavramı ve proje aşamaları
• Projeleri etkileyen başlıca başarı faktörleri
• Proje paydaşları ve yönetimi
• Proje yönetiminde temel rol ve sorumluluklar
• Stratejik planlama yaklaşımı ve proje ölçeklerine göre organizasyon yapısı
• Proje Süreçleri

o Projenin Başlatılması Süreci
 Proje taslağının/Başlatma belgesinin hazırlanması, Paydaşların belirlenmesi ve dökümantasyon süreçleri
 Diğer Proje Bileşenlerinin belirlenmesi (Proje Süreçleri (dengeli yakımlar kurmak, proje ekibinin stilleri ve yönetimi, süre, kaynak, sponsorlar, objektifler)
o Proje Planlama Süreci
 Proje takvimi planlama (faaliyetler oluşturma, faaliyet kavramı, WBS – faaliyet ilişkisi, faaliyet sıralama, iş programı oluşturma, Gantt çizelgesi)
 İhtiyaçların belirlenmesi ve İş Kırılım yapısı (WBS)
 Proje ekibinin belirlenmesi
 Risk analizi (risk yönetimi kavramı, risk tanımlama, risk analizi, nitel, etki ve olasılık kavramları
 Durum analizi
 Kapsam ve kısıtlar
 İletişim planı ( İletişim yönetimi: paydaş yönetimi, paydaş tanımlama, paydaş stratejileri tanımlama, iletişim planı, iletişim planı oluşturma)
 Olası risk çözümleri
o Projenin uygulanması
 Ekip yönetimi ve iletişim
 Risklerin yönetilmesi ve takibi
 Proje Kapsam Yönetimi ve takibi
 Proje Zaman/Takvim Yönetimi ve takibi
 Proje Maliyet Yönetimi… (insan kaynakları, kalite, risk, maliyetlerin sınıflanması, direkt maliyetler, endirekt maliyetler v.b.)
 Değişim yönetimi
o Proje kapanışı ve takibi
 Kapanış raporu
 İş devri
 Ekibin lav edilmesi
Kimler İçin?
• İş dünyasına yeni adım atan, yeni mezunlar, genç profesyoneller,
• Proje yönetimi profesyonelleri, Proje yönetimi alanında eğitimi olmayan, proje yönetim süreçlerinde görev almak isteyenler,
• Proje yönetimi alanında kariyer hedefleyen bireyler,
• Her sektörden proje paydaşları,
• İş fikrini projelendirmek isteyen girişimciler,
• Kendini Proje yönetimi konusunda geliştirmek isteyen herkes bu eğitimden çok fayda sağlayabilir.
Süre

210 dakika (7 bölüm)

Neler Öğreneceksiniz?

Katılımcılar program sonunda;
• Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek, istenen kalite seviyelerine erişmek için projeleri nasıl yönetmeleri gerektiği, proje yönetimi temel kavramları ve metodolojisi ile ilgili bilgi sahibi olmaları
• Proje hedeflerinin ve amacının belirlenmesi, zamanın önemi, kapsamın belirlenmesi, proje ve operasyon arasındaki temel farklar, yaşanılan krizlerin nasıl aşılabileceği ile ilgili temel yaklaşımın anlaşılması
• Proje yaşam döngüsü ve fazları, bir projenin uçtan uca yönetimi için gerekli olan teknik donanım ve yetkinliklerin kazandırılması
• Projenin Başlangıç, Planlama, Uygulama , İzleme & Kontrol, Kapanış süreçlerinin tüm detayları ve bu süreçlerde kullanılan tüm araçlara hakim olmaları
• Projelerin nasıl gözden geçirileceği, nasıl izleneceği ve dökümante edileceğinin örneklerle öğrenilmesi
• Proje yöneticisinin sahip olması gereken özellikler, proje yöneticisinin rolü ve görevleri, proje paydaşlarının yönetilmesine ve proje ihtiyacına uygun ekip oluşturmanın temel gerekliliklerinin kritik noktalarını öğrenmeleri
• Projelerde gerek ekip lideri gerekse ekip çalışanı olarak görev alan kişilere proje/ekip dinamiklerini, performans, kapsam, süre, maliyet, verim ve kaliteyi hedeflenen seviyelere ulaştırma yöntemlerini keşfetmeleri ve firmaların temel sorunu olan koordinasyon ve entegrasyon konularında bilgilenmeleri amaçlanmıştır.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Proje Yönetimi” için yorum yapan ilk kişi siz olun